Oświadczenie o polityce prywatności

 

Oświadczenie o polityce prywatności objaśnia podejście AVBV do ochrony zbieranych przez nas danych użytkownika i innych informacji przesyłanych poprzez tę witrynę internetową zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z obwiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Przesyłanie tych informacji jest całkowicie dobrowolne i zależy od decyzji użytkownika. Niektóre funkcje mogą być jednak niedostępne bez udostępnienia wymaganych informacji. Oświadczenie o polityce prywatności ma na celu upewnić użytkownika, że w każdym przypadku udostępniania danych osobowych firmie AVBV dane te są odpowiednio chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze Oświadczenie o polityce prywatności objaśnia nasze praktyki stosowane w zakresie ochrony i zarządzania danymi osobowymi użytkownika. Skrócony poniżej spis treści zawiera listę wszystkich tematów omówionych w Oświadczenie o polityce prywatności:<br>

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować;
 2. Informacje o innych zasadach, z którymi należy się zapoznać;
 3. Jakie informacje możemy gromadzić i w jaki sposób możemy je wykorzystywać;
 4. Udostępnianie danych użytkownika;
 5. Bezpieczeństwo danych użytkownika;
 6. Przechowywanie danych;
 7. Prawa przysługujące użytkownikowi;
 8. Kontakt z nami;
 9. Zmiany w niniejszym Oświadczenie o polityce prywatności.<br>


1. KIM JESTEŚMY

 

Jesteśmy producentem opon i rozwijamy naszą działalność na skalę globalną. Prosimy zapoznać się z sekcją „O nas” w naszej witrynie internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat AVBV. Podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług w sposób bezpośredni podmiot wskazany w sekcji „O nas” odwiedzonej przez użytkownika strony pełni funkcję administratora danych.

Jeżeli użytkownik pragnie skontaktować się z nami, prosimy przejść do Sekcji 10 niniejszego Oświadczenie o polityce prywatności.

 

2. INNE DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ

 

Niniejsze Oświadczenie o polityce prywatności zawiera wszelkie informacje potrzebne do zrozumienia, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w naszych witrynach internetowych, jednak istnieją także inne informacje, które mogą okazać się istotne, takie jak informacja o plikach cookie oraz inne dokumenty prawne dotyczące naszej strony, takie jak warunki użytkowania. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi dokumentami.

 

3. JAKIE INFORMACJE MOŻEMY GROMADZIĆ I W JAKI SPOSÓB MOŻEMY JE WYKORZYSTYWAĆ

 

 Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej użytkownik może przekazywać i/lub możemy gromadzić pewne dane osobowe od użytkownika. Informacje te możemy zbierać na przykład podczas: 

 • przeszukiwania naszej witryny internetowej lub
 • kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych środków, np. poprzez formularz kontaktowy w naszej witrynie internetowej (Formularz kontaktowy)

Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesłanie nam danych osobowych w związku z oferowanym produktem, usługą lub informacją, będzie ponosić pełną odpowiedzialność za autentyczność udostępnianych danych osobowych. Nie będziemy udostępniać informacji żadnym stronom trzecim (oprócz wyjątków określonych w niniejszych zasadach); będą traktowane one jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie dla celów, do których zostały podane.

Możemy zbierać informacje na temat komputera użytkownika, w tym dane dotyczące adresu IP, systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki internetowej. Używamy ich do zarządzania systemem i przeglądania działań użytkowników w sieci oraz rodzajów zapytań wpisywanych przez użytkowników do przeglądarek.

Możemy pozyskiwać również ogólne informacje dotyczące korzystania z Internetu przez użytkowników, stosując pliki cookie przechowywane na dyskach twardych komputerów. Użytkownik może odmówić zapisywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że może to uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niektórych części witryny internetowej AVBV.  Więcej informacji można uzyskać w naszym oświadczeniu na temat plików cookie. 

Gromadzimy następujące rodzaje danych:

 • Dane kontaktowe: Informacje podawane podczas kontaktowania się z nami, np. przez e-mail lub przez nasze witryny internetowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz inne informacje podawane w celu uzyskania dalszej pomocy i komunikacji z użytkownikiem.
 • Dane opinii: Informacje przekazywane nam poprzez wypełnienie ankiety / wypełnienie kwestionariusza / przesłanie opinii lub informacji zwrotnej. W celu zbierania informacji na określony temat takich jak opinie użytkowników dotyczące naszych usług lub produktów.
 • Dane konta: Informacje przekazywane przez użytkownika podczas rejestracji dowolnego cyfrowego produktu lub usługi za pomocą konta. Poprosimy o podanie informacji, które umożliwią nam identyfikację użytkownika oraz dostarczenie użytkownikowi produktów i usług.
 • Dane o lokalizacji: Informacje dostarczane nam podczas korzystania z usług lokalizacyjnych, takich jak nasza wyszukiwarka dealerów.
 • Dane dotyczące promocji: Informacje przekazywane nam, gdy użytkownik bierze udział w konkursie lub promocji.
 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

Jeżeli jest to konieczne do wykonania żądanej usługi, jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami, wypełnia formularz na naszej witrynie internetowej lub w celu wykonania kolejnych działań w związku z zapytaniami użytkownika, możemy udostępnić informacje o użytkowniku innym podmiotom AVBV lub zewnętrznym dostawcom usług, np. dostawcom hostingu i poczty elektronicznej, oferentom i usługodawcom zapewniającym wsparcie klientów. Zewnętrzni dostawcy usług będą przetwarzać dane użytkownika w imieniu AVBV w opisanych powyżej celach.  Gdy udostępniamy dane użytkownika tym stronom dbamy, aby były chronione z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Niektóre podmioty AVBV oraz niektórzy partnerzy i dostawcy usług znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w szczególności w USA i w krajach, w których mieszczą się biura AVBV. 

Wymiana danych z podmiotami AVBV spoza EOG jest chroniona klauzulami modelowymi zatwierdzonymi przez UE (więcej informacji można uzyskać tutaj). W przypadku usługodawców i stron trzecich spoza EOG, które nie podlegają odpowiednim decyzjom Komisji Europejskiej stwierdzającym stopień ochrony (więcej informacji można uzyskać tutaj), zastosowanie znajdują wyżej wymienione klauzule modelowe UE.  

Wskaźniki dotyczące tej witryny mogą być udostępniane innym grupom Apollo, podmiotów stowarzyszonych i zależnym. Tego rodzaju dane udostępniane są w formie zagregowanej i nie obejmują danych osobowych użytkownika.

AVBV będzie ujawniać dane osobowe użytkowników bez uprzedniego powiadomienia wyłącznie w sytuacji, w której będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taka czynność jest niezbędna do: (a) zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, którym podlega nasza firma, lub z toczącym się postępowaniem dotyczącym witryny, którego stroną jest AVBV; (b) zabezpieczenia i obrony praw lub własności AVBV i niniejszej witryny; oraz (c) działania w okolicznościach wymagających ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników produktów AVBV, jej stron internetowych lub osób odwiedzających.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

Zabezpieczenie informacji dotyczących gości odwiedzających naszą witrynę internetową jest dla nas ważne. Stosujemy adekwatne środki w celu ochrony danych przetwarzanych w związku z działaniem tej witryny internetowej przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą. Zabezpieczenia są nieustannie ulepszane i dostosowywane do najlepszych praktyk obowiązujących w branży.

 

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

Przechowujemy informacje o użytkowniku nie dłużej, niż są one potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

Przykładowo jeżeli użytkownik jest klientem lub dostawcą AVBV, AVBV będzie przechowywać dane użytkownika przez czas trwania stosunku umownego użytkownika lub jego firmy z nami oraz po jego zakończeniu, tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania czynności opisanych powyżej lub aby dopełnić zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Informacje gromadzone przez nas w wyniku subskrybowania naszego biuletynu lub komunikatów prasowych będą przechowywane do czasu wycofania subskrypcji przez użytkownika.

 

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

 

Przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają użytkownikowi pewne prawa w zakresie przetwarzania informacji. Prawa użytkownika: 

 1. Bycie informowanym — użytkownik ma prawo do bycia informowanym o tym, jak gromadzone są dane.
 2. Dostęp do własnych danych — użytkownik ma prawo do dostępu do swoich zgromadzonych danych osobowych.
 3. Poprawianie danych — użytkownik ma prawo do poprawienia wszystkich nieprawidłowych/niedokładnych danych.
 4. Usuwanie danych — użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych.
 5. Ograniczenie lub sprzeciwienie się przetwarzaniu — użytkownik ma prawo do ograniczania lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.
 6. Transfer informacji — użytkownik ma prawo do przeniesienia informacji do innego usługodawcy.

 

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych użytkownika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail dataprivacy@apollotyres.com.  Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości o charakterze handlowym, może to również zrobić w dowolnym momencie, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji zamieszczonego w dolnej części takiej wiadomości.

 

W przypadku nierozwiązanych kwestii użytkownik ma prawo do skontaktowania się z lokalnym organem ochrony danych. Mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne, a zarazem pragniemy zapewnić, że dołożymy wszystkich starań, aby zaradzić wszystkim przyczynom niezadowolenia użytkowników.

 

8. KONTAKT Z NAMI

 

AVBV szanuje prywatność swoich użytkowników i pragnie ją chronić. W przypadku pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących Oświadczenia o ochronie prywatności lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zawartości naszej witryny internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail dataprivacy@apollotyres.com.

 

9. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O POLITYCE PRYWATNOŚCI<br>

 

Należy mieć świadomość, że Oświadczenie o polityce prywatności może ulegać co jakiś czas zmianom. Poprawione Oświadczenie o polityce prywatności zostanie opublikowane na tej stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego Oświadczenie o polityce prywatności, aby uzyskać bieżące informacje o jej aktualizacjach.