INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE
1. PLIKI COOKIE

Firma Apollo Tyres Ltd (dalej zwana „AVBV”) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony. Niniejsza informacja dotycząca plików cookie (zwany dalej „Informacją dotyczącą plików cookie”) obejmuje spółki zależne AVBV, spółki typu joint venture, spółki zależne niższego szczebla oraz podmioty stowarzyszone (w tym jej jednostki europejskie).

 Niniejsza informacja dotyczący plików cookie odnosi się do następującej strony internetowej: www.vredestein.pl. 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług w sposób bezpośredni podmiot wskazany w sekcji „O nas” odwiedzonej przez użytkownika strony pełni funkcję administratora danych.

Termin „pliki cookie” jest często używany jako zbiorcze określenie dla różnych rodzajów środków, takich jak pliki cookie w formacie HTML, Pliki cookie technologii Flash, skrypty, znaki nawigacyjne lub znaczniki pikselowe. W przypadku stosowania każdej z tych technik mały plik (tekstowy), który można odczytać w trakcie dalszego użytkowania, zostaje umieszczony przez serwer internetowy w urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzono stronę internetową. Dla wygody metody te są zwane są dalej wspólnie „plikami cookie”. Pliki cookie są wykorzystywane m.in. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, zapisania ustawień, zalogowania się do witryny internetowej, analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej i dostosowania zawartości strony internetowej do użytkownika.

 

2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY

Korzystamy z następujących kategorii plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z jej funkcji, takich jak przechodzenie do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie żądane usługi, np. bezhasłowe logowanie i koszyki, nie mogą być udostępniane. Ponieważ tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, nie można ich wyłączyć bez wywierania znaczącego wpływu na sposób korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie analizy internetowej

Używamy plików cookie Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci trafiają na naszą witrynę, przeglądają naszą stronę internetową i wskazują obszary, w których możemy ją udoskonalić, takie jak nawigacja, dokonywanie zakupów i kampanie marketingowe.

Pliki cookie związane z wydajnością

Tego rodzaju pliki cookie zbierają informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej i umożliwiają nam udoskonalenie funkcjonalności i wydajności. Dane przechowywane przez te pliki nigdy nie obejmują danych osobowych, na podstawie których można ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Pliki cookie związane z funkcjonalnością zapamiętują dane logowania i preferencje użytkownika, aby ułatwić wpisywanie nazwy użytkownika przy uzyskiwaniu dostępu do strony internetowej, a także przywołują preferencje językowe. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do funkcji, które są bardziej dostosowane do wyborów użytkownika, a także zadbania o to, by wizyty były bardziej spersonalizowane i przyjemne.

Pliki cookie dotyczące reklamy i mediów społecznościowych

Tego rodzaju pliki cookie gromadzą informacje dotyczące nawyków związanych z przeglądaniem, aby reklamy był bardziej odpowiednie dla użytkownika i odpowiadały jego zainteresowaniom. Stosuje się je także w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz zmierzenia skuteczności kampanii reklamowej.  Pliki cookie są zwykle umieszczane przez zewnętrzne sieci reklamowe.  Zapamiętują one odwiedzane przez użytkownika witryny i informacje te są udostępniane stronom trzecim, np. reklamodawcom. Korzystamy np. z usług firm zewnętrznych w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania innych witryn internetowych.

W związku z tym media społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter mogą używać plików cookie, aby sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany i czy może „polubić” daną treść lub przekazać ją swoim znajomym. W zależności od ustawień takie strony mogą wykorzystywać informacje do własnych celów, np. reklamowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tych firm zewnętrznych.

                                                                 

3. PRZEGLĄD PLIKÓW COOKIE

Poniżej znajduje się lista plików cookie umieszczanych przez firmę AVBV i przez strony trzecie. Lista ta zawiera najnowsze informacje, a ze względu na zmienny charakter Internetu i zaangażowane strony trzecie możliwe jest, że nie wszystkie aktualne pliki cookie lub strony internetowe można znaleźć bezpośrednio w tym przeglądzie lub że niektóre pliki cookie zostały zmodyfikowane lub wygasły. Firma AVBV pragnie zachować tę listę jako aktualną i chętnie udzieli pomocy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Ta sama firma

 

Nazwa

Domena

Typ

Funkcja

Przechowywanie

__RequestVerificationToken

Nasza witryna

Niezbędne pliki cookie

Jest to plik cookie zapobiegający fałszerstwom, utworzony przez aplikacje internetowe stworzone przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Ma zapobiegać nieupoważnionemu publikowaniu treści w witrynie, znanego jako atak typu Cross-site request forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Sesja

ASP.NET_SessionId

Nasza witryna

Niezbędne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie ogólnego przeznaczenia używane przez strony internetowe stworzone przy użyciu technologii opartych na Microsoft .NET. Są zwykle używane do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.

Sesja

_ga

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Ta nazwa pliku cookie stosowana jest przez Google Universal Analytics, co jest kluczową aktualizacją bardziej powszechnie stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie jest używany do rozróżniania użytkowników poprzez przypisywanie wygenerowanego losowo numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym zapytaniu o stronę w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryn.  Domyślnie wygasa on po 2 latach, jednak jest to dostosowywane przez właścicieli witryn.

29.07.2021

_hjIncludedInSample

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Ten plik cookie jest skojarzony z funkcją usług analitycznych i usług firmy Hot Jar z siedzibą na Malcie. Umożliwia on unikatową identyfikację osoby odwiedzającej w trakcie pojedynczej sesji przeglądarki i oznacza, że są uwzględniane w próbce widowni.

 Sesja

45_gat_UA-87948925-2

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Jest to plik cookie typu wzór, ustawiony przez Google Analytics, w przypadku którego element wzoru w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do których się odnosi. Wydaje się, że jest to wersja pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych zarejestrowanych przez firmę Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

30.07.2019

_gid

. Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Ta nazwa pliku cookie jest związana z firmą Google Universal Analytics. Wygląda na to, że jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 r. Google nie udostępnia żadnych informacji.  Wydaje się, że zapisuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony.

31.07.2019

_gat_UA-70476771-1

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Jest to plik cookie typu wzór, ustawiony przez Google Analytics, w przypadku którego element wzoru w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do których się odnosi. Wydaje się, że jest to wersja pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych zarejestrowanych przez firmę Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

30.07.2019

_gcl_au

Nasza witryna

Pliki cookie związane z odbiorcami

Są używane przez Google AdSense w celu eksperymentowania z wydajnością reklamy na stronach internetowych korzystających z ich usług

28.10.2019

_hjid

 

Nasza witryna

Pliki cookie analizy internetowej

Ten plik cookie jest ustawiany, kiedy klient po raz pierwszy odwiedza stronę ze skryptem Hotjar. Jest on używany do utrzymywania losowego identyfikatora użytkownika, który jest niepowtarzalny dla tej strony w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.

 

 

29.7.2020

 

 

Strona trzecia

 

 

Nazwa

Domena

Typ

Funkcja

Przechowywanie

PREF

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Jest to popularny plik cookie Google, którego firma używa w wielu swoich usługach. Przechowuje preferencje użytkownika, może zostać wykorzystany do personalizacji reklam

wyszukiwanie w Google

18.06.2023

APISID

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

27.10.2019

LOGIN_INFO

.www.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

Sesja

datr

.facebook.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Domena ta należy do firmy Facebook, obsługującej największy na świecie serwis społecznościowy.  Jako zewnętrzny dostawca hostingu, gromadzi on głównie dane o zainteresowaniach użytkowników za pośrednictwem widżetów, takich jak przycisk „Lubię to” znajdujący się na wielu stronach internetowych.  Jest on używany do obsługi ukierunkowanej reklamy skierowanej do użytkowników, gdy są oni zalogowani do powiązanych z nim usług.  W 2014 r. rozpoczęto również obsługę behawioralnie ukierunkowanych reklam na innych stronach internetowych, podobnie jak w przypadku większości firm specjalizujących się w marketingu internetowym. Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę łączącą się z Facebookiem. Nie jest on bezpośrednio powiązany z konkretnym użytkownikiem Facebooka. Firma Facebook informuje, że jest on wykorzystywany do pomocy w zakresie bezpieczeństwa i podejrzanych działań związanych z logowaniem, zwłaszcza w zakresie wykrywania botów próbujących uzyskać dostęp do serwisu.  Twierdzi również, że profil behawioralny związany z każdym plikiem cookie danych jest usuwany po 10 dniach. Ten plik cookie jest również odczytywany za pośrednictwem przycisków i znaczników umieszczonych na wielu różnych stronach internetowych.

27.10.2019

SID

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

27.10.2019

HSID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Używane przez Google w połączeniu z SID, aby zweryfikować konto użytkownika Google i ostatni czas logowania

27.10.2019

auth_token

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

20.06.2033

SSID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

27.10.2019

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikatowy identyfikator do śledzenia oglądania filmów wideo

26.01.2020

twll

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

21.06.2023

GPS

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

30.07.2019

secure_session

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

20.06.2033

guest_id

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

27.10.2019

__utma

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania.

27.10.2019

IDE

.doubleclick.net

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością firmy Doubleclick (Google). Główna działalność biznesowa to: Doubleclick to giełda aukcyjna Google w czasie rzeczywistym

Sesja

SID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

27.10.2019

SAPISID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

27.10.2019

YSC

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

Sesja

remember_checked

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

21.06.2023

id

.doubleclick.net

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością firmy Doubleclick (Google). Główna działalność biznesowa to: Doubleclick to giełda aukcyjna Google w czasie rzeczywistym

27.10.2019

tfw_exp

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania.

13.08.2019

 

4. WYCOFANIE ZGODY I USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIE

Użytkownik może wycofać zgodę na korzystanie z plików cookie na tej stronie internetowej, usuwając pliki cookie na swoim urządzeniu.

Aktualne wersje przeglądarek internetowych zapewniają użytkownikowi udoskonaloną kontrolę w zakresie umieszczania i czasu przechowywania plików cookie zarówno tej samej firmy, jak i firm zewnętrznych. Wyszukaj „pliki cookie” w przeglądarce w menu „Pomoc”, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zarządzania plikami cookie. Można włączyć lub wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.orgJeśli jednak wyłączysz obsługę plików cookie w przeglądarce, możesz nie być w stanie wykonać pewnych czynności na naszej stronie internetowej lub uzyskać prawidłowego dostępu do niektórych jej części. Aby uzyskać więcej informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach, a także o tym, jak zrezygnować z tych plików cookie, należy odwiedzić stronę http://youronlinechoices.eu.

 

5. PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego komunikatu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@apollotyres.com.

 

6. ZMIANY

Niniejszy komunikat może podlegać okresowym zmianom poprzez aktualizację tej strony.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE


 1. PLIKI COOKIE

Firma Apollo Tyres Ltd (dalej zwana „AVBV”) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony. Niniejsza informacja dotycząca plików cookie (zwany dalej „Informacją dotyczącą plików cookie”) obejmuje spółki zależne AVBV, spółki typu joint venture, spółki zależne niższego szczebla oraz podmioty stowarzyszone (w tym jej jednostki europejskie).

Niniejsza informacja dotyczący plików cookie odnosi się do następującej strony internetowej: www.vredestein.pl. 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług w sposób bezpośredni podmiot wskazany w sekcji „O nas” odwiedzonej przez użytkownika strony pełni funkcję administratora danych.


Termin „pliki cookie” jest często używany jako zbiorcze określenie dla różnych rodzajów środków, takich jak pliki cookie w formacie HTML, Pliki cookie technologii Flash, skrypty, znaki nawigacyjne lub znaczniki pikselowe. W przypadku stosowania każdej z tych technik mały plik (tekstowy), który można odczytać w trakcie dalszego użytkowania, zostaje umieszczony przez serwer internetowy w urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzono stronę internetową. Dla wygody metody te są zwane są dalej wspólnie „plikami cookie”. Pliki cookie są wykorzystywane m.in. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, zapisania ustawień, zalogowania się do witryny internetowej, analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej i dostosowania zawartości strony internetowej do użytkownika.
 
 
2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY

Korzystamy z następujących kategorii plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z jej funkcji, takich jak przechodzenie do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie żądane usługi, np. bezhasłowe logowanie i koszyki, nie mogą być udostępniane. Ponieważ tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, nie można ich wyłączyć bez wywierania znaczącego wpływu na sposób korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie analizy internetowej

Używamy plików cookie Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci trafiają na naszą witrynę, przeglądają naszą stronę internetową i wskazują obszary, w których możemy ją udoskonalić, takie jak nawigacja, dokonywanie zakupów i kampanie marketingowe.

Pliki cookie związane z wydajnością

Tego rodzaju pliki cookie zbierają informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej i umożliwiają nam udoskonalenie funkcjonalności i wydajności. Dane przechowywane przez te pliki nigdy nie obejmują danych osobowych, na podstawie których można ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Pliki cookie związane z funkcjonalnością zapamiętują dane logowania i preferencje użytkownika, aby ułatwić wpisywanie nazwy użytkownika przy uzyskiwaniu dostępu do strony internetowej, a także przywołują preferencje językowe. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do funkcji, które są bardziej dostosowane do wyborów użytkownika, a także zadbania o to, by wizyty były bardziej spersonalizowane i przyjemne.

Pliki cookie dotyczące reklamy i mediów społecznościowych

Tego rodzaju pliki cookie gromadzą informacje dotyczące nawyków związanych z przeglądaniem, aby reklamy był bardziej odpowiednie dla użytkownika i odpowiadały jego zainteresowaniom. Stosuje się je także w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz zmierzenia skuteczności kampanii reklamowej.  Pliki cookie są zwykle umieszczane przez zewnętrzne sieci reklamowe.  Zapamiętują one odwiedzane przez użytkownika witryny i informacje te są udostępniane stronom trzecim, np. reklamodawcom. Korzystamy np. z usług firm zewnętrznych w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania innych witryn internetowych.

W związku z tym media społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter mogą używać plików cookie, aby sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany i czy może „polubić” daną treść lub przekazać ją swoim znajomym. W zależności od ustawień takie strony mogą wykorzystywać informacje do własnych celów, np. reklamowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tych firm zewnętrznych.

 

3. PRZEGLĄD PLIKÓW COOKIE

Poniżej znajduje się lista plików cookie umieszczanych przez firmę AVBV i przez strony trzecie. Lista ta zawiera najnowsze informacje, a ze względu na zmienny charakter Internetu i zaangażowane strony trzecie możliwe jest, że nie wszystkie aktualne pliki cookie lub strony internetowe można znaleźć bezpośrednio w tym przeglądzie lub że niektóre pliki cookie zostały zmodyfikowane lub wygasły. Firma AVBV pragnie zachować tę listę jako aktualną i chętnie udzieli pomocy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Ta sama firma

 

Nazwa

Domena

Typ

Funkcja

Przechowywanie

__RequestVerificationToken

Nasza witryna

Niezbędne pliki cookie

Jest to plik cookie zapobiegający fałszerstwom, utworzony przez aplikacje internetowe stworzone przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Ma zapobiegać nieupoważnionemu publikowaniu treści w witrynie, znanego jako atak typu Cross-site request forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Sesja

ASP.NET_SessionId

Nasza witryna

Niezbędne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie ogólnego przeznaczenia używane przez strony internetowe stworzone przy użyciu technologii opartych na Microsoft .NET. Są zwykle używane do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.

Sesja

_ga

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Ta nazwa pliku cookie stosowana jest przez Google Universal Analytics, co jest kluczową aktualizacją bardziej powszechnie stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie jest używany do rozróżniania użytkowników poprzez przypisywanie wygenerowanego losowo numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym zapytaniu o stronę w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryn.  Domyślnie wygasa on po 2 latach, jednak jest to dostosowywane przez właścicieli witryn.

29.07.2021

_hjIncludedInSample

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Ten plik cookie jest skojarzony z funkcją usług analitycznych i usług firmy Hot Jar z siedzibą na Malcie. Umożliwia on unikatową identyfikację osoby odwiedzającej w trakcie pojedynczej sesji przeglądarki i oznacza, że są uwzględniane w próbce widowni.

 Sesja

45_gat_UA-87948925-2

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Jest to plik cookie typu wzór, ustawiony przez Google Analytics, w przypadku którego element wzoru w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do których się odnosi. Wydaje się, że jest to wersja pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych zarejestrowanych przez firmę Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

30.07.2019

_gid

. Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Ta nazwa pliku cookie jest związana z firmą Google Universal Analytics. Wygląda na to, że jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 r. Google nie udostępnia żadnych informacji.  Wydaje się, że zapisuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony.

31.07.2019

_gat_UA-70476771-1

Nasza witryna

Pliki cookie związane z wydajnością

Jest to plik cookie typu wzór, ustawiony przez Google Analytics, w przypadku którego element wzoru w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do których się odnosi. Wydaje się, że jest to wersja pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych zarejestrowanych przez firmę Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

30.07.2019

_gcl_au

Nasza witryna

Pliki cookie związane z odbiorcami

Są używane przez Google AdSense w celu eksperymentowania z wydajnością reklamy na stronach internetowych korzystających z ich usług

28.10.2019

_hjid

 

Nasza witryna

Pliki cookie analizy internetowej

Ten plik cookie jest ustawiany, kiedy klient po raz pierwszy odwiedza stronę ze skryptem Hotjar. Jest on używany do utrzymywania losowego identyfikatora użytkownika, który jest niepowtarzalny dla tej strony w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.

 

 

29.7.2020

 

 

Strona trzecia

 

 

Nazwa

Domena

Typ

Funkcja

Przechowywanie

PREF

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Jest to popularny plik cookie Google, którego firma używa w wielu swoich usługach. Przechowuje preferencje użytkownika, może zostać wykorzystany do personalizacji reklam

wyszukiwanie w Google

18.06.2023

APISID

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

27.10.2019

LOGIN_INFO

.www.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

Sesja

datr

.facebook.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Domena ta należy do firmy Facebook, obsługującej największy na świecie serwis społecznościowy.  Jako zewnętrzny dostawca hostingu, gromadzi on głównie dane o zainteresowaniach użytkowników za pośrednictwem widżetów, takich jak przycisk „Lubię to” znajdujący się na wielu stronach internetowych.  Jest on używany do obsługi ukierunkowanej reklamy skierowanej do użytkowników, gdy są oni zalogowani do powiązanych z nim usług.  W 2014 r. rozpoczęto również obsługę behawioralnie ukierunkowanych reklam na innych stronach internetowych, podobnie jak w przypadku większości firm specjalizujących się w marketingu internetowym. Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę łączącą się z Facebookiem. Nie jest on bezpośrednio powiązany z konkretnym użytkownikiem Facebooka. Firma Facebook informuje, że jest on wykorzystywany do pomocy w zakresie bezpieczeństwa i podejrzanych działań związanych z logowaniem, zwłaszcza w zakresie wykrywania botów próbujących uzyskać dostęp do serwisu.  Twierdzi również, że profil behawioralny związany z każdym plikiem cookie danych jest usuwany po 10 dniach. Ten plik cookie jest również odczytywany za pośrednictwem przycisków i znaczników umieszczonych na wielu różnych stronach internetowych.

27.10.2019

SID

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

27.10.2019

HSID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Używane przez Google w połączeniu z SID, aby zweryfikować konto użytkownika Google i ostatni czas logowania

27.10.2019

auth_token

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

20.06.2033

SSID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

27.10.2019

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikatowy identyfikator do śledzenia oglądania filmów wideo

26.01.2020

twll

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

21.06.2023

GPS

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

30.07.2019

secure_session

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

20.06.2033

guest_id

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

27.10.2019

__utma

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania.

27.10.2019

IDE

.doubleclick.net

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością firmy Doubleclick (Google). Główna działalność biznesowa to: Doubleclick to giełda aukcyjna Google w czasie rzeczywistym

Sesja

SID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

27.10.2019

SAPISID

.google.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Właścicielem tej domeny jest Google Inc. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

27.10.2019

YSC

.youtube.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

Sesja

remember_checked

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

21.06.2023

id

.doubleclick.net

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością firmy Doubleclick (Google). Główna działalność biznesowa to: Doubleclick to giełda aukcyjna Google w czasie rzeczywistym

27.10.2019

tfw_exp

.twitter.com

Pliki cookie związane z odbiorcami

Ta domena jest własnością platformy Twitter. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta strony trzeciej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i targetowania.

13.08.2019

 

4. WYCOFANIE ZGODY I USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIE

Użytkownik może wycofać zgodę na korzystanie z plików cookie na tej stronie internetowej, usuwając pliki cookie na swoim urządzeniu.

Aktualne wersje przeglądarek internetowych zapewniają użytkownikowi udoskonaloną kontrolę w zakresie umieszczania i czasu przechowywania plików cookie zarówno tej samej firmy, jak i firm zewnętrznych. Wyszukaj „pliki cookie” w przeglądarce w menu „Pomoc”, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zarządzania plikami cookie. Można włączyć lub wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.orgJeśli jednak wyłączysz obsługę plików cookie w przeglądarce, możesz nie być w stanie wykonać pewnych czynności na naszej stronie internetowej lub uzyskać prawidłowego dostępu do niektórych jej części. Aby uzyskać więcej informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach, a także o tym, jak zrezygnować z tych plików cookie, należy odwiedzić stronę http://youronlinechoices.eu.

 

5. PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego komunikatu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@apollotyres.com.

 

6. ZMIANY

Niniejsza informacja może podlegać okresowym zmianom poprzez aktualizację tej strony.