01 03,2023

PRZECHOWYWANIE OPON LETNICH I ZIMOWYCH

Vredestein Tyre Academy Odcinek 7: Przechowywanie opon

 

Okres eksploatacji i efektywność opon można zwiększyć poprzez prawidłową obsługę i przechowywanie. Dlatego ważne jest, aby wszyscy wiedzieli, jak to robić.

  • Opony założone na obręcze najlepiej jest przechowywać w pozycji leżącej lub zawieszonej. Ciśnienie w oponie powinno zostać zmniejszone do 1,0 bar.
  • Opony zdjęte z obręczy najlepiej jest przechowywać na stojąco (w pionie). W przypadku przechowywania opon na leżąco (w poziomie) jedna na drugiej nie należy kłaść więcej niż czterech opon.
  • Przed założeniem opon po okresie przechowywania należy sprawdzić je pod kątem uszkodzeń i zużycia. Ważne jest też napompowanie ich do odpowiedniego ciśnienia.

Przed okresem przechowywania opon zalecamy ich dokładne umycie z użyciem wody w celu usunięcia pozostałości soli, a potem ich wysuszenie. Opony najlepiej jest przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie wolno przechowywać opon w pobliżu urządzeń elektronicznych emitujących ozon, takich jak urządzenia spawalnicze, transformatory czy silniki elektryczne. Ponadto opony nie mogą stykać się ze środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami, środkami smarnymi ani produktami olejowymi, ponieważ takie substancje mogą zmienić właściwości warstwy gumowej opon i skrócić ich czas eksploatacji.

Vredestein

Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje