KLAUZULA O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Apollo Vredestein B.V. dba w największym możliwym zakresie o zarządzanie tą stroną internetową. Niemniej jednak, dopuszcza możliwość, że pewne informacje mogą być nieaktualne lub niedokładne. Informacje na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny. Z informacji tych nie wynikają żadne prawa. Apollo Vredestein B.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić na skutek niedokładności lub zaniedbań związanych z informacjami na tej stronie internetowej ani za skutki działań podjętych na podstawie informacji z tej strony.
Odnosi się to zwłaszcza do działu porad dotyczących opon (włącznie z przewodnikiem ciśnienia w oponach) oraz funkcjami wyszukiwania sprzedawcy. Apollo Vredestein B.V. podkreśla, że dane wykorzystane w dziale porad dotyczących opon mogą zawierać błędy, mogą zostać zmienione lub ich wykorzystanie może być utrudnione z powodu ustawodawstwa. Odwiedzanie tej strony internetowej i/lub pobieranie informacji z niej nie skutkuje nawiązaniem jakiegokolwiek stosunku prawnego z Apollo Vredestein B.V. Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się wyłącznie na ryzyko własne użytkownika strony. W takim zakresie, w jakim jest to wymagane, wszelka odpowiedzialność w tym względzie jest wyraźnie wykluczona.