KLAUZULA O ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI I INFORMACJE PRAWNE

Stosujemy pliki cookie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. W przypadku odmowy zapisywania plików cookie należy włączyć w przeglądarce odpowiednie ustawienia, umożliwiające użytkownikowi ich odrzucenie. Wybranie tego ustawienia może jednak wpłynąć na komfort obsługi naszej witryny. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie, które przeglądarka przyjmuje w oparciu o skonfigurowane wcześniej ustawienia. Więcej informacji na temat tych ustawień można znaleźć w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dalsze przeglądanie bez zmiany ustawień zostanie uznane za wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookie ze strony internetowej firmy Vredestein.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE OGÓLNE:

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa nasze zasady i praktyki w zakresie danych klientów dostępnych w trybie on-line. Publikując je, pragniemy zapewnić użytkownikom wysoki poziom komfortu i pewność co do sposobu gromadzenia, wykorzystania i zabezpieczania przez nas danych osobowych oraz innych informacji zbieranych przez nas lub przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także sposobu kontaktowania się z nami w razie pytań lub wątpliwości. Mamy szczerą nadzieję, że dzięki objaśnieniu przyjętych przez nas praktyk w zakresie przetwarzania danych zbudujemy długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje z klientami.

INFORMACJE NA TEMAT NASZEJ ORGANIZACJI I STRONY INTERNETOWEJ:

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do witryny www.vredestein.pl. W imieniu Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. Celem biznesowym strony internetowej jest informowanie użytkowników o wydarzeniach w firmie Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o oraz o poszczególnych produktach.. 

RODZAJE INFORMACJI, JAKIE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKÓW:

Gromadzimy informacje przekazywane przez użytkowników w czasie odwiedzania naszej strony www.vredestein.pl. Informacje te możemy zbierać na przykład podczas:

 • Przeszukiwania naszej witryny
 • Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub korzystając z innych środków, np. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej (https://www.vredestein.pl/contact-us/)

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam dane osobowe w związku z oferowanymi przez nas produktami, usługami lub udostępnianymi informacjami, będą one traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie dla celów, do których zostały podane. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane stronom trzecim.

Możemy zbierać informacje na temat komputera użytkownika, w tym, o ile są one dostępne, dane dotyczące adresu IP, systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki internetowej. Używamy ich do zarządzania systemem i przeglądania działań użytkowników w sieci oraz rodzajów zapytań wpisywanych przez użytkowników do przeglądarek.

Z tych samych powodów możemy pozyskiwać również ogólne informacje dotyczące korzystania z Internetu przez użytkowników, stosując pliki cookie przechowywane na dyskach twardych komputerów. Pliki cookie zawierają informacje przenoszone na dysk twardy komputera należącego do użytkownika. Pomagają nam one w udoskonalaniu witryny i dostarczaniu użytkownikom lepszych i bardziej zindywidualizowanych usług. Umożliwiają nam one:

 • Oszacowanie liczby odbiorców oraz zwyczaje dotyczące korzystania z sieci.
 • Gromadzenie informacji o preferencjach użytkowników, a także przystosowywanie naszej strony internetowej do ich indywidualnych zainteresowań.
 • Przyspieszenie wyszukiwania.
 • Rozpoznawanie użytkowników odwiedzających ponownie naszą stronę internetową.

W przypadku odmowy zapisywania plików cookie należy włączyć w przeglądarce odpowiednie ustawienia, umożliwiające użytkownikowi ich odrzucenie. Ponadto większość przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby nie akceptowały plików cookie, jednak może to oznaczać brak dostępu do niektórych funkcji lub udogodnień dostępnych na stronie internetowej.  O ile przeglądarka nie zostanie ustawiona tak, by odrzucała pliki cookie, nasz system będzie je wysyłał w momencie logowania się na naszą stronę. 

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:

 • Śledzenie odwiedzanych stron witryny lub ilości czasu spędzonego na naszej stronie internetowej
 • Gromadzenie zagregowanych informacji w celu prowadzenia pomiarów wskaźników dotyczących strony internetowej, co umożliwia ulepszenie funkcjonalności witryny. Zbieranie przez nas zagregowanych informacji jest niezbędne do śledzenia wizyt na stronie
 • Łączenie zagregowanych i statystycznych danych, ułatwiających projektowanie witryny internetowej oraz zidentyfikowanie popularnych funkcji
 • Pomiar aktywności na stronie umożliwiający dostosowanie strony internetowej do oczekiwań i potrzeb użytkowników
 • Analizowanie doświadczeń użytkowników podczas korzystania z witryny. Analizy te prowadzone są na poziomie zagregowanym i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika oraz jego danych personalnych. Wiąże się z to korzystaniem z usług firmy zewnętrznej, działającej w imieniu www.vredestein.pl na rzecz udoskonalania witryny internetowej i usprawniania jej obsługi.
 • Stosujemy w razie potrzeby sesyjne lub trwałe pliki cookie oraz narzędzia analityczne firm zewnętrznych do śledzenia kliknięć, służące do gromadzenia zagregowanych lub innego rodzaju nieumożliwiających identyfikację użytkowników informacji o gościach odwiedzających naszą witrynę.
 • Śledzenie ruchu użytkownika w ramach witryny lub innych zdarzeń dotyczących poszczególnych jej stron. Wszelkie informacje przekazywane są firmom zewnętrznym wyłącznie w celu prowadzenia analiz i sporządzania raportów. Możliwość wykorzystania tych danych przez firmę zewnętrzną jest ograniczona do świadczenia usług na rzecz firmy Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. Zabrania się ich rozpowszechniania lub odsprzedawania. Wyjaśnienia dotyczące każdego z tych elementów oraz sposobu ich działania zawarte są w części: METODY GROMADZENIA INFORMACJI.

Stosując pliki cookie, nie śledzimy aktywności użytkowników na poziomie jednostkowym, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych gości odwiedzających witrynę, ale gromadzimy te informacje na poziomie zagregowanym lub zanonimizowanym, uwzględniając dane wszystkich użytkowników witryny.. 

METODY GROMADZENIA INFORMACJI

Po przejściu po raz pierwszy do witryny www.vredestein.pl wyświetli się wyskakujące powiadomienie, które przekieruje użytkownika do strony (niniejszej strony) zawierającej informacje na temat plików cookie zainstalowanych i używanych w ramach tej witryny. Użytkownik dysponuje w każdym przypadku środkami kontroli plików cookie. Istnieje możliwość odrzucenia ich lub usunięcia.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, pomagające nam w różny sposób uczynić wizytę na naszej stronie przyjemniejszą i bardziej wartościową dla użytkowników. Dzięki nim możesz na przykład uniknąć konieczności logowania się za każdym razem, gdy wracasz do jednej z naszych stron internetowych. Umożliwiają nam one również dostosowanie witryny lub reklam do zainteresowań i preferencji użytkowników. Istnieje kilka rodzajów plików cookie. 

Sesyjne (tymczasowe) pliki cookie są zapisywane wyłącznie w pamięci roboczej komputera (RAM) i wygasają wraz z sesją przeglądania. Są one trwale usuwane po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki albo po wyłączeniu komputera. 

Trwałe pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera aż do określonej daty, np. do kolejnego dnia, tygodnia lub przez 10 lat od momentu pobrania. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze a) do momentu wygaśnięcia, b) do chwili ich zastąpienia przez nowsze pliki cookie, c) aż do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Większość przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby nie akceptowały pliki cookie, jednakże może to uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji lub udogodnień w ramach witryny. 

Niniejsza witryna może zezwalać innym firmom, korzystającym z zewnętrznych serwerów i sieci reklamowych, na wyświetlanie reklam na stronie www.vredestein.pl. Sieci reklamowe umieszczają w tym celu w komputerze użytkownika trwały plik cookie. Umożliwia im to rozpoznawanie poszczególnych komputerów podczas wysyłania reklamy do użytkowników. Sieci reklamowe mogą w ten sposób zbierać informacje o miejscach, w których użytkownicy korzystający z danego komputera wyświetlili ich reklamy, a także o tym, które z nich kliknęli. Dane te umożliwiają sieciom reklamowym dostarczanie reklam, które w ich opinii będą dla użytkowników interesujące. Tego rodzaju pliki cookie zapamiętują strony internetowe i witryny odwiedzane przez użytkowników. Mogą również gromadzić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, w tym zwłaszcza adres IP posiadanego urządzenia. Zebrane informacje mogą być udostępniane stronom trzecim. Witryna www.vredestein.pl nie ma dostępu do plików cookie ani możliwości kontrolowania tego rodzaju plików umieszczanych w urządzeniach użytkowników przez zewnętrzne serwery lub sieci reklamowe. 

Może również korzystać z narzędzia Google Analytics lub usług świadczonych przez innych dostawców w celu gromadzenia zagregowanych danych umożliwiających śledzenie statystyk odwiedzin strony internetowej.

Serwer, na którym przechowywana jest strona internetowa, automatycznie generuje w momencie odwiedzin „dziennik sesji” służący nam do określenia sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po naszej witrynie. Możemy w ten sposób uporządkować strony tak, aby łatwiej było znaleźć najpopularniejsze informacje. Śledzenie odwiedzin strony internetowej umożliwia nam również sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z dostarczanych przez nas informacji. Gromadzimy wyłącznie dane dotyczące adresu IP urządzenia należącego do użytkownika (niezawierające danych osobowych), witryny, z której nastąpiło przekierowanie użytkownika, odwiedzonych przez niego stron oraz czasu odwiedzin. 

W ramach witryny www.vredestein.pl korzystamy z interfejsu programowania aplikacji sieciowej usługi geokodowania Google (API), aby podjąć próbę zlokalizowania użytkownika w celu wskazania interesujących wydarzeń w okolicy. 

Użytkowników mogą przekierowywać do witryny do www.vredestein.pl banery reklamowe lub łącza na stronach internetowych. Reklamy lub łącza do stron internetowych umieszczane przez www.vredestein.pl wykorzystują pliki cookie lub znaki nawigacyjne w celu dostarczenia danych na temat skuteczności reklamy lub łącza. Nie zbieramy od użytkowników danych osobowych. 

Plików cookie, za pośrednictwem których zostały zgromadzone tego rodzaju dane, używamy wyłącznie po uzyskaniu zgody od użytkownika. W tym celu wyświetlamy na stronie internetowej komunikat dotyczący plików cookie.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

W ramach witryny www.vredestein.pl nie sprzedajemy, nie użyczamy, nie udostępniamy ani nie dostarczamy w żaden inny sposób danych na temat użytkowników podmiotom innym niż dostawcy usług analitycznych, jak opisano w niniejszy dokumencie.

Wskaźniki dotyczące witryny www.vredestein.pl mogą być udostępniane w ramach innych witryn firmy Apollo lub podmiotów stowarzyszonych i zależnych. Tego rodzaju dane udostępniane są w formie zagregowanej i nie obejmują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. 
W odniesieniu do witryny www.vredestein.pl będziemy ujawniać dane osobowe użytkowników bez uprzedniego powiadomienia wyłącznie w sytuacji, w której będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taka czynność jest niezbędna do: (a) zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, którym podlega nasza firma lub w wyniku toczącego się postępowania dotyczącego witryny, którego stroną jest firma Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o; (b) zabezpieczenia i obrony praw lub własności firmy Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o i niniejszej witryny; oraz (c) działania w okolicznościach wymagających ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników produktów firmy Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o, jej stron internetowych lub odwiedzających. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Zabezpieczanie informacji na temat gości odwiedzających naszą witryny jest dla nas ważne. Korzystamy z systemów, zasad i procedur w celu zapewnienia dokładności informacji oraz ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Zabezpieczenia są nieustannie ulepszane i dostosowywane do praktyk obowiązujących w branży.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Odwiedzając tę witrynę i przekazując nam dane osobowe, użytkownik potwierdza, że rozumie zasady gromadzenia, używania, przetwarzania, przekazywania oraz ujawniania danych umożliwiających identyfikację oraz informacji, które tego nie umożliwiają, wyrażając jednocześnie zgodę na tego rodzaju działania, zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Dlatego odwiedzenie niniejszej witryny i przekazanie nam danych osobowych oznacza zgodę na przekazanie tego rodzaju danych poza granice państwa, a także ich wykorzystanie, przetwarzanie i ujawnianie w różnych miejscach na świecie. Wyrażoną przez użytkownika zgodę uznaje się za obejmującą przekazywanie danych umożliwiających identyfikację oraz informacji, które tego nie umożliwiają, do państw posiadających systemy ochrony prywatności danych mogące różnić się od obowiązujących w kraju jego pochodzenia.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

Użytkownik ma prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Informujemy zazwyczaj użytkowników (przed zebraniem od nich danych) o zamiarze wykorzystania ich danych lub udostępnienia ich firmie zewnętrznej do tego rodzaju celów. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw i zapobiec wspomnianemu przetwarzaniu danych, kontaktując się z nami pod adresem enquiry.corporate@apollotyres.com

Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich informacji na jego temat, a także do otrzymania ich w czytelnym formacie dokumentów zawierających dane do przekazania. Prawa dostępu mogą być wykonywane zgodnie z RODO. Każda prośba o dostęp może podlegać opłacie w wysokości 20 USD, stanowiącej pokrycie kosztów dostarczenia szczegółowych informacji o użytkowniku (art.15, ust. 3 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z prawa do sprostowania oraz uprawnień dotyczących przekazywania danych można korzystać zgodnie z przepisami RODO.

Nie jesteśmy zobowiązani do uwzględniania w każdym przypadku próśb lub sprzeciwów wyrażanych przez użytkowników. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiadać w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) na zgłoszenia przesyłane przez użytkowników. W przypadku niezastosowania się do prośby poinformujemy o powodach podjętej decyzji.

Istnieje również możliwość składania skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych do organów nadzorczych. cocreport@apollotyres.com

Strona www.vredestein.pl zawiera łącza do innych witryn internetowych. Zachęcamy do zapoznawania się oświadczeniami o ochronie prywatności dotyczącymi wszystkich odwiedzanych stron, także tych, do których łącza publikujemy, w celu zrozumienia sposobu, w jaki za ich pośrednictwem są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane dane na temat użytkowników.
Właściciel witryny www.vredestein.pl nie odpowiada za treść oświadczeń o ochronie prywatności, zawartość i praktyki obsługi danych w ramach innych stron internetowych.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia konieczne jest uzyskanie zgody rodziców. Za pośrednictwem witryny www.vredestein.pl nie są gromadzone w sposób świadomy i celowy dane osobowe od dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku podania przez dziecko danych osobowych rodzic lub opiekun prawny może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres cocreport@apollotyres.com, aby zażądać usunięcia tych informacji z naszych baz danych. Podejmiemy wówczas uzasadnione w takich okolicznościach działania w celu usunięcia danych osobowych dziecka z baz danych, w których są one gromadzone dla witryny www.vredestein.pl

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w Internecie, odnoszących się do zasad ochrony prywatności dla witryny www.vredestein.pl, lub w razie pytań dotyczących zawartości tej witryny, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres cocreport@apollotyres.com. Zobowiązujemy się do współpracy z klientami w celu uczciwego i szybkiego rozpatrywania skarg i sporów dotyczących ochrony prywatności i przetwarzania danych. Chętnie odpowiemy na pytania i komentarze dotyczące witryny www.vredestein.pl.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I DATY AKTUALIZACJI OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Treść Oświadczenia o ochronie prywatności dla witryny www.vredestein.pl może od czasu do czasu podlegać aktualizacji w celu odzwierciedlenia zmian odnoszących się do samej strony internetowej lub do praktyk w zakresie ochrony prywatności. W przypadku dokonania aktualizacji niniejszego oświadczenia jego nowa wersja zostanie opublikowana w witrynie dziesięć (10) dni przed datą wejścia w życie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.